Werkzaamheden

Header 5.0
Uniek InstallatieAdvies kan voor u de volgende advieswerkzaamheden uitvoeren:

 • Onderzoeksstudies
 • Budgetbewaking
 • PVE Programma van eisen
 • Meer- minderwerk
 • Kostenramingen en analyse
 • Directievoering
 • VO Voorontwerp
 • Controle werkzaamheden
 • DO Definitief ontwerp
 • Inspectie op de bouw
 • Bestek of omschrijvingen
 • Projectrapportage
 • Projectbegrotingen- en   ramingen
 • Opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen
 • Aanbesteding en gunning
 • Opstellen van onderhoudscontracten
 • Projectbegeleiding
 • Detachering en Ad Interim functies
 • Bouwvergaderingen
 • Probleemanalyse
 • Werkvergaderingen