Header 3.0

Onze activiteiten omvatten algemeen de advisering van alle technische installaties in Woongebouwen. Dit vanaf de eerste wensen van de opdrachtgever ten aanzien van het programma van eisen tot en met de oplevering.

Voor projectrealisatie kan door ons het volledige projectmanagement, de directievoering en de engineering worden verzorgd. Bij de uitvoering van de projecten kan volledig of beperkt bouwtoezicht plaatsvinden, afhankelijk van het soort project. Bij het ontwerpen wordt algemeen rekening gehouden met de ARBO- en milieuproblematiek en wordt er voor zorggedragen dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk kunnen blijven.

Bestekken worden vervaardigd met de STABU bestekssystematiek. Kortom: van advies tot realisatie. Een persoonlijke band met de opdrachtgever, flexibiliteit, creativiteit, inventief en innovatief denken staan hoog in ons vaandel.