Header 2.0

Voor Woningbouwverenigingen en Vastgoedbeheerders is het jaarlijks onderhoudsbudget voor installaties een onderdeel en een fors aandeel van haar onderhoudsbegroting.
Om deze verhouding in balans te houden is een goed installatie ontwerp van groot belang.

Dikwijls ontstaan er al in de ontwerpfase budget problemen en worden er bezuinigingen doorgevoerd die veelal ten koste gaan van de kwaliteit van de installaties, die op zich dan weer kunnen leiden tot hogere onderhoudskosten.

Uniek InstallatieAdvies kan opdrachtgevers van dienst zijn om risico’s tot een minimum te beperken.