Header 5.0

Uniek InstallatieAdvies kan voor u de volgende advieswerkzaamheden uitvoeren:

 • Onderzoeksstudies
 • Kostenramingen en analyse
 • Bestek of omschrijvingen
 • Projectbegrotingen- en   ramingen
 • Aanbesteding en gunning
 • Projectbegeleiding
 • Bouwvergaderingen
 • Werkvergaderingen
 • Budgetbewaking
 • Meer- minderwerk
 • Directievoering
 • Controle werkzaamheden
 • Inspectie van het werk
 • Projectrapportage
 • Opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen
 • Detachering en Ad Interim functies
 • Probleemanalyse